zondag, november 20, 2005

Blad van Natuurmonumenten al gelezen?

L.S.
Graag attendeer ik u op de volgende onvolkomenheid in een reclame uiting zoals ik die aantrof op pag. 16 in het blad van de Vereniging Natuurmonumenten (nr. 4, 2005).
Op de schitterende foto figureren 2 dieren, een klapekster en een kikker, beide inheemse dieren die onze bescherming beslist nodig hebben om te kunnen overleven. Het lijkt alsof ze in een prettige onderlinge verstandhouding verkeren, maar niets daarvan. De klapekster heeft de kikker gevangen en op een doorn gespietst. Mannetjes klapeksters adverteren op deze manier hun capaciteiten als echtgenoot en vader, als kostwinner dus.
In de paartijd doen veel mannen en mannetjes namelijk niet anders dan zich uitsloven om flinker en sterker te lijken dan de hun seksegenoten en in de smaak te vallen bij de vrouwen en vrouwtjes. Door een uitbundig verenkleed en andere ornamenten, zoals bij voorbeeld weelderige manen, een groot gewei of hoorns, zang, dans of zelfs het aanbieden van voedsel proberen ze de andere sekse duidelijk te maken: ‘kies vooral mij en niet voor die sukkels’. Vrouwtjes houden zich doorgaans rustig en zijn meestal minder kleurig en uitbundig.
Wat dat betreft is de mens bijzonder omdat bij ons beide seksen zich ‘sieren’ met bijzondere kapsels, piercings en merkkleding. In disco’s zijn meisjes vaak nog actiever dan jongens, maar een … (eerste?) cola, frietje, of zelfs een etentje, komt meestal weer van de jongen; mogelijk in de hoop dat zij de rest van haar leven voor hem kookt…
Verleiden met voedsel is ook bekend in het dierenrijk. Zo slooft het mannetje renkoekoek uit de woestijnen van Noord en Midden Amerika zich uit om zijn favoriete wijfje in te palmen met een hagedisje of insect en verzamelt de mannelijke dwergchimpansee lekkernijen om de prinses van zijn dromen tot paring te bewegen. Onze inheemse klapekster uit uw advertentie adverteert zijn geschiktheid als partner met muizen, insecten en kikkers geprikt op doorns.
De begeleidende tekst in reuzenletters boven de foto ‘U een kans – Zij een kans’ zet de lezer echter op het verkeerde been. Als zij duidt op meervoud en op de kikker én de klapekster slaat, is de eerste – hier gespietst op een doorn - bepaald kansloos. Niet voor niets heet de vogel in het Duits: Raubwürger. Zij slaat vermoedelijk ook niet op de vogel want het zijn doorgaans de mannetjes klapekster die in een dergelijke pose worden aangetroffen.
Maar waar het natuurlijk allemaal om draait is duidelijk: mannetjes moeten altijd maar weer laten zien dat ze in staat zijn een vrouwtje met jongen te ‘onderhouden’.

zondag, november 13, 2005

Is Gretta Duisenberg soms gek geworden?

Gretta Duisenberg: ‘De Joden annexeren Amsterdam’ (De Telegraaf, 10 november 2005)

Lieve Gretta,
Als oud Artisdirecteur heb ik jouw gedrag en vooral je uitspraken, altijd met belangstelling gevolgd. Natuurlijk ben ik behept met enige beroepsdeformatie, je onstuimige levensloop werd dan ook zwaar ingekleurd door een biologische bril. Van pril verpleegkundige naar een huwelijk met een dubbele naam, de internist Bedier De Prairie, was in jouw geval evolutionair psychologisch dan ook even voorspelbaar als de overstap naar de invloedrijke politicus Hans van Mierlo. Maar ook onze Hans werd weer vervangen door de gefortuneerde topman Wim Duisenberg met zijn riante woning in Amsterdam-Zuid. Een mens wil immers hogerop.
Een vergelijking met de fascinerende prieelvogels (Ptilonorhynchinae) uit Australië en Nieuw Guinea dringt zich dan ook onweerstaanbaar op. Mannelijke prieelvogels namelijk, bouwen voor de continu calculerende prinses(sen) van hun dromen ingewikkelde soortspecifieke bouwsels van takjes – vaak gevaarlijk lijkend op de bouwsels bij het Joodse Loofhuttenfeest – en decoreren die uitbundig met bloemblaadjes, vlindervleugels en gras. Gebruik van de kleuren groen, wit, rood en zwart is daarbij niet ongebruikelijk. Er zijn bouwsels waar zelfs munten, sieraden, zilver en autosleutels in waren verwerkt! Je was vast en zeker al bekend met het feit dat de bouwsels slechts fungeren als arena ter demonstratie van de sociale status en welstand van de bezitter. Nestelen en het grootbrengen van de jongen doen de vrouwtjes – in jouw geval zelfs daarvóór - namelijk elders. Soms bekruipt mij zelfs het onstuitbare gevoel dat je de prieelvogel als ‘role model’ voor ogen hebt gehad. Want ook in hun tuin geldt: hoe minder kleurrijk het uiterlijk van het mannetje, des te groter, complexer en rijker gedecoreerd zijn prieel. En te verwachten, vanzelfsprekend gaat ook hier de voorkeur uit naar een oudere levenspartner. De vergelijking kan zelfs nog verder worden doorgetrokken – ook dat komt bij onze soort volop voor: de hoogst in rang staande mannetjes slopen het bezit van minder dominante soort- en seksegenoten en confisceren de waardevolle versierselen ter verhoging van de eigen status, macht en invloed op de andere sekse.
Ten slotte mijn advies waar je vast en zeker op wachtte: nu de buit binnen is moet je eindelijk eens van je wel verdiende rust gaan genieten. Daarom begrijp ik die uitspraak van je ook niet in het TV programma ‘Het Zwarte Schaap’: “De Joden annexeren Amsterdam”?
En ik altijd maar denken dat het de fietsers, de stadsduiven en taxichauffeurs waren.
Niet onwaarschijnlijk dat ik morgen voor de tweede keer in mijn leven moet onderduiken.

dinsdag, november 01, 2005

Heeft seks invloed op sportprestaties?

Waarde Vriend,

Naar aanleiding van je vraag of seksuele gemeenschap voor een belangrijke sportwedstrijd de prestaties beinvloedt (het denken er over i.i.g. wel!) het volgende.
Ik moet je teleurstellen, ik weet weinig van de invloed van seks op sport en omgekeerd. In ieder geval zou ik seks tijdens het balspel willen ontraden, dat geldt zeker voor de doelman.
Maar ook een buitenspeler met zijn voetbalbroek op de enkels is natuurlijk geen partij (voor de eigen sekse). Ik zou daarom een voetbalrokje in plaats van een voetbalbroek aanraden. Alleen, het gevaar voor blaasontsteking ligt natuurlijk wel op de loer.

Onlangs las ik nog een wetenschappelijk onderzoek over de invloed van handballen op het liefdesleven, maar de resultaten bleken niet significant te verschillen van die van korfbal. Met dien verstande, dat de spelregel moet worden gehandhaafd, dat de heren de dames niet mogen dekken in het veld en tijdens het scoren geen lichamelijk contact geoorloofd is(?). In feite is seks nog het minst van invloed op het polsstok hoogspringen, mits de ondergrond verend is en de polsstok lang genoeg en vooral flexibel. Vooral voor het edele golfspel wil ik je waarschuwen: bij laag overvliegende ballen, ga dan direct in dekking in de hole.
Ten slotte, vooral voor kaatsers geldt in de kleedkamer: wie kaatst kan de bal verwachten. Naar mijn mening heeft de GG&GD hierover onlangs nog een indringende folder uitgebracht.

In het dierenrijk is het in ieder geval belangrijk te weten, dat de leidende bok, stier of hengst van de harem de gehele paartijd topsport bedrijft. Tussen de dekkingen door doet hij namelijk niet anders dan andere wellustelingen van zijn vrouwen afhouden. Dus niet alleen is het continu rennen en vechten geblazen, maar moet hij ook nog eens een aantal dames te grazen nemen. Bij sommige soorten in het dierenrijk presteren onze seksegenoten het om zo’n 50 keer en meer gemeenschap te hebben. Dat is dunkt me al een sportieve prestatie op zich.
De sporter uit het mensenrijk heeft slechts te maken met die ene wettige echtgenote. Een fluitje van een cent dus. Je kunt dat haast geen sport meer noemen.

Nou Ko, ik denk dat je hier voorlopig wel mee vooruit kunt (voorzichtig op de evenwichtsbalk!).

Sportieve groet,

Maarten Frankenhuis.


NB Met tennis en volleybal is seks overigens goed te combineren, als je tenminste het net horizontaal plaatst. Maar dat wist je vast wel.